Úradné hodiny

______________________________________________________________________________________________________________

• Úradné hodiny Oddelenie sociálnych vecí
Matrika a overovanie • Oddelenie kultúry, mládeže a športu
• Oddelenie organizačné, právne a matriky • Oddelenie ekonomické a majetkové
Oddelenie regionálneho rozvoja a bytovej politiky Organizačný poriadok

______________________________________________________________________________________________________________

Adresa:

Smetanova, 4  040 79 Košice – Juh

Telefón:

055-720 8011 Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 Sekretariát starostu
0904 431 267 Zástupca starostu
055-720 8026 Miestny kontrolór
055-720 8018 Sekretariát prednostu úradu

Fax: 055-625 0675

Email: urad@kosicejuh2.milanfrano.sk

Úradné hodiny MÚ MČ Košice – Juh:

Pondelok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Utorok: 8.00 – 12.00
Streda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Štvrtok: 8.00 – 12.00
Piatok: 8.00 – 13.00

Úradné hodiny podateľne MÚ MČ Košice – Juh:

Pondelok: 8.00 – 16.00
Utorok: 8.00 – 15.00
Streda: 8.00 – 17.00
Štvrtok: 8.00 – 15.00
Piatok: 8.00 – 13.00

IČO: 00 69 10 46