Trhoviská

_____________________________________________________________________________________________________________

#MAGENTALIFE Športovo – zábavný areál Spoločensko – relaxačné centrum
Kultúrno – spoločenské centrum JUŽAN Denné centrum
Trhoviská Detské a športové ihriská
Parčík Jozefa Psotku  

______________________________________________________________________________________________________________

Vybavuje:
Mgr. Beáta Hrobáková – odd. regionálneho rozvoja a bytovej politiky
2. posch., č. dv. 13,
tel. 055-720 80 39,
beata.hrobakova@kosicejuh2.milanfrano.sk

Mestská časť Košice – Juh ako správca trhoviska ponúka na prenájom voľné trhové stoly na rok 2019 na Centrálnom trhovisku na Južnej triede 33 v Košiciach. V prípade Vášho záujmu o predaj na predmetnom trhovisku sa môžete bližšie informovať na tel. č. 055-720 80 39, alebo osobne na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Juh, Smetanova 4, Košice, II. poschodie č. dverí 13.

Trhový poriadok

1.Centrálne trhovisko na Južnej triede v Košiciach

                            trhovisko 2 zmensena trhovisko 

                      Trhové dni na Centrálnom trhovisku:

          Od 16.3. do 31.10.                                          Od 1.11. do 15.3.

pondelok až piatok 6:00 hod. do 18:00 hod.            pondelok až piatok 8:00 hod do 17.00 hod
           sobota 6:00 hod. do 14:00 hod.                                sobota 8:00 hod. do 14:00 hod.

Nájomné za predajné zariadenie na Centrálnom trhovisku je nasledovné:

  • Fyzická osoba drobnopestovateľ za 1 m2 na deň 1,75 €
  • Fyzická osoba, živnostník, právnická osoba, SZČO za 1 m2 na deň  2,30 €
  • Za celý trhový stôl na jeden týždeň 27 €
  • Za celý trhový stôl na jeden mesiac 106 €
  • Výška nájomného za použitie prenajatej plochy v rámci trhoviska za každý začatý m2 0,50 €
  • Nájomné za stánok s dočasným stanovišťom za stánok na 1 mesiac 110 €
  • Nájomné za manipulačný priestor za trhovým stolom 1,00 €


2.Trhovisko na Rastislavovej ulici pri verejnom cintoríne

Cintorin dusicky dušičky zuzana_zliechovcova2005_9527

                         Trhové dni na trhovisku na Rastislavovej ulici:

 

          Od 16.3. do 31.10.                                          Od 1.11. do 31.12.

pondelok až nedeľa 6:00 hod. do 18:00 hod.            pondelok až nedeľa 8:00 hod do 17.00 hod

3.Príležitostný trh

Príležitostné trhy na Centrálnom trhovisku:

  1. Veľkonočný jarmok – v týždni pred veľkonočnými sviatkami počas dvoch dní,
  2. Vianočné trhy – v týždni pred vianočnými sviatkami počas dvoch dní

V čase Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých na Cintorínskej ulici

Príležitostné trhy sa uskutočňujú v termínoch a dňoch určených Mestskou časťou Košice – Juh, ktoré oznámi v občasníku JUŽAN, na svojej webovej stránke, na úradnej tabuli, prípadne iným vhodným spôsobom. Predajný čas príležitostných trhov je stanovený podľa charakteru príležitostného trhu v rozmedzí od 7:00 hod. do max. 22:00 hod.

 

Trhové dni sa nekonajú v dňoch: 1. januára, 6. januára, vo Veľký piatok, vo Veľkonočnú nedeľu, vo Veľkonočný pondelok, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 1. septembra, 15. septembra, 1. novembra, 17. novembra, 24. decembra po 12.00 hodine, 25. decembra a 26. decembra, s výnimkou dňa 8. mája a 1. septembra, kedy je povolený predaj kvetov a 1. novembra, kedy je povolený predaj kvetov a predmetov určených na výzdobu hrobových miest