Čistota a poriadok

Kompetencie v oblasti zabezpečovania čistoty a verejného poriadku

V zmysle platných ustanovení Štatútu mesta Košice, Mesto Košice, ako vlastník a správca verejných priestranstiev zabezpečuje ich správu, čistotu a údržbu. Predmetnú činnosť Mesto Košice vykonáva prostredníctvom svojich útvarov (napr. referát dopravy, referát životného prostredia a energetiky, atď.), organizácií (Správa mestskej zelene v Košiciach) a zmluvných partnerov (napr. Kosit a.s., atď.).

Mestská časť Košice – Juh vykonáva kontroly verejných priestranstiev, stav miestnych komunikácii a chodníkov, monitoruje vznik nelegálnych skládok odpadu. Pri odstraňovaní nedostatkov spolupracuje s uvedenými inštitúciami a odbornými útvarmi mesta.


MIESTNE KOMUNIKÁCIE, CHODNÍKY A PARKOVISKÁ

Mesto Košice, v zmysle platných právnych predpisov, ako vlastník a správca miestnych komunikácií a chodníkov zabezpečuje ich opravu a údržbu, čistenie vrátane zimnej údržby a odstraňovanie posypu po zimnej údržbe. Súčasne vykonáva pôsobnosť cestného správneho orgánu, vydáva povolenia na prekopávky, uzávierky a povoľuje zmeny organizácie dopravy a pod.

Oznámenia, verejné vyhlášky:
Plán ucelených opráv miestnych komunikácii na rok 2021

Kontakty:
Magistrát mesta Košice:
Referát dopravy
055/ 6419 188 doprava@kosice.sk

Referát parkovania a údržby:
055/ 6419 291 parking@kosice.sk
dispečing  055/16 126


NAKLADANIE, ZHODNOCOVANIE A LIKVIDÁCIA  ODPADU

Spoločnosť Kosit, a.s. ako zmluvný partner Mesta Košice je zodpovedná za nakladanie, likvidáciu a zhodnocovanie komunálneho odpadu.
Mestská časť vykonáva kontrolu technického stavu  zberných nádob na komunálny odpad a spôsobu nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, zisťuje vznik nelegálnych skládok odpadu.

Oznámenia, verejné vyhlášky:
Celoročné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi v Mestskej časti Košice - Juh na rok 2021
Umývanie plastových zberných nádob pri rodinných domoch

Kontakty:
KOSIT, a.s.
dispečing – 055/ 72 70 716, 0908 366 746, dispcistota@Kosit-as.sk
Zelená linka: 0800 156 748


VEREJNÉ OSVETLENIE

Zariadenia verejného osvetlenia a ich súčastí (stĺpy, osvetľovacie zariadenie, rozvodní siete) sú vo vlastníctve mesta Košice. Spoločnosť DPMK, a.s., bola mesto Košice poverená výkonom správy a údržby verejného osvetlenia.

Oznámenia, verejné vyhlášky:

 

Kontakty:
DPMK, a.s. Košice
dispečing – 055/ 640 73 43, verejneosvetlenie@dpmk.sk


VEREJNÁ ZELEŇ, DETSKÉ IHRISKÁ

Správa mestskej zelene v Košiciach, ako mestský podnik vykonáva správu a údržbu verejnej zelene, prídomovej zelene, kosbu, orezy kríkov a výruby stromov, údržbu záhonov, hrabanie lístia. Správa mestskej zelene v Košiciach zabezpečuje správu a údržbu detských ihrísk, ktoré nie sú v správe a vlastníctve Mestskej časti Košice -Juh.

Oznámenia, verejné vyhlášky:
Harmonogram 1. kosby v mesiaci Máj 2021 v MČ Košice - Juh

Kontakty:
Správa mestskej zelene v Košiciach
055/ 726 34 03, smsz@smsz.sk     

Právne predpisy:
Zákon o meste Košice 
Štatút mesta Košice

 

32 Responses to Čistota a poriadok

 1. Peter Kalavsky píše:

  Dobrý deň.
  Píšem vám v mene občanov bývajúcich na rohu Krivej a Palackého ulice.
  Ako ste si možno všimli, tak ako tisíce ludi denne, ktorí prechádzajú okolo nášho domu, sme sa podujali na veľmi finančné náročnú rekonštrukciu nášho už takmer 100 rocneho domu.
  Snažíme sa aby nielen náš dom, ale celkovo vstup do mesta upútal všetkých prichádzajúcich do nášho mesta.
  Náš dom je vstupom do centra a ako prvý reprezentuje MČ Juh.
  Snažíme sa zo všetkých síl, ale čo nám už dlho leží v žalúdku je kontajnerovisko, ktore je denne vyberané a znečisťované. Dennodenne je navštevované spoluobčanmi, ktorí prechádzajú zo stanice smerom do lokalít okolo malej stanice.
  Ako som spomínal okolo tohto miesta prechádza tisíce ľudí denne a už nevládzeme neustále upratovať povyhadzovane veci.
  Ale to nie je všetko. V nočných hodinách často mládež vyberá kontajnery mimo ohrady a hrajú na nich preteky.
  Poškodzujú autá, prevracaju ich a už boli aj podpalene.
  Veľmi vas prosíme o postavenie uzamykateľného kontajneroviska.
  My sa snažíme, aby prostredie vyzeralo čím najlepšie a toto bez vašej pomoci nedokážeme.
  Pomôžte nám, aby nielen fasáda nášho domu, ale aj uzamykateľné stojisko pre kontajnery reprezentovala našu MČ JUH.
  Na našom meste a zvlášť našej mestskej časti Juh nám záleží.
  Ďakujem za kladné vybavenie našej žiadosti.
  S pozdravom domový dôvernik z Krivej 2.
  Peter Kalavsky

  …apropoo stále viac a viac zdielanyých bicyklov a kolobežiek je opieraných a odparkovaných o našu fasádu, alebo len tak hodena pred našou bránou. Je to už neúnosné a kompetentní by si mali sadnúť a nájsť nejaké riešenie aj s týmito problémom.

 2. Lucia píše:

  Dobrý deň,

  Chcela by som touto cestou upozorniť na otrasný stav parčíku na Pasteurovom Namesti. Pravidelne tu chodia ľudia bez domova, rozhadzujú odpadky, ohorky, robia si z krabíc provizórne ležoviská a vykonávajú tu potrebu, stále vysedávajú s alkoholom,všade ohorky plno,fľaše,vykrikujú,hádajú sa,bijú sa,hresia,charkaju,pľujú,ožratý ležia a tackaju sa všade po parku odporné správanie,pričom tu žije dosť rodín s detmi a veľa ľudí prechádza okolo. Pri napomenuti ich sa aj s nami hádanú a vyhrážajú sa! Privolané policajné hliadky nezmohli nič. Akurát včera si policajti vyžiadali od nich občianky a zapísali si ich.jedna ževraj stratila peňaženku nemá občianku, dvoch opitých ťažko vyviedli a ďalšieho spiteho tam už nechali,ten sa o pár minút po odídeni hliadky vyvalil z lavičky cez celý chodník a tam dlho ležal ozraty…ďalšia sa neskôr spila tiež a prišli k nim ďalši,veľký neporiadok robia predtým aj potom…. pricom Touto cestou by som chcela požiadať o to aby mesto začalo riešiť neporiadok a bezdomovcov aby mali extra svoj park kde budú iba tam chodiť niekde ďaleko od obidlia rodín s detmi. Človek aby už si nemohol ani sadnúť na tie lavičky, sa to už človeku hnusi tam i sadnúť,fuj! Tiež by som poprosila o radu ako v takýchto prípadoch postupovať. Je takéto chovanie nepostihnuteľné najmä ak ide o poškodzovanie cudzieho majetku ? Takyto príklad správania nechá mesto ukazovať deťom denno denne? Prosím robte s tým už niečo je to alarmujuce!!! Prajeme si aby do nášho parčíku už nechodili bezdomovci ani nikto s alkoholom a kto nerobí poriadok po sebe!!! Čo necháva ukazovať mesto deťom,aké správanie???!!!! Ďakujeme

 3. Jana píše:

  Dobrý deň, chcela by som upozorniť na to, že už dlho chýbajú odpadkové koše na psie výkaly. Je pekne, že dostaneme sáčky po zaplatení dane, ale keď to pozbierame tak nemáme kde to vyhodiť. Potom sa netreba ani čudovať, že to niekto nerobí. Je to dosť smutné. Neviem prečo tie koše zmizli zo sídliska Železníky.
  Ďakujem a prajem pekný deň

 4. južanka píše:

  Každý kultúrny človek vie, že hygiena a čistota je dôležitá. O kultúrnosti však nesvedčí nepríjemný neporiadok v okolí obchodu s potravinami COTTBUS a pekárne. Hygiena je veľmi dôležitá najmä keď zápasíme s pandémiou. Neviem, kto je presne zodpovedný za tieto miesta, ale bolo by užitočné nájsť spôsob, ako to DENNE udržiavať, aby sme sa na žiadnom mieste na našom JUHU nemuseli cítiť ako na LIX. Neporiadok sa rozmáha aj na mnohých iných miestach. Kedysi „žandári“ strážili, aby v meste poriadok bol, aby si každý zametal pred domom. Neskôr škola organizovala jarné upratovanie so žiakmi, deti to dokázali a neublížilo im to. Dnes sa pred COTTBUSOM povaľuje lístie zo stromov ešte od jesene.

 5. Zdeňka Havrilová píše:

  Na vašej stránke je uvedené, že V.K. kontajner bude od 19.11. 2020 na Južnej tr. 36. Dnes je 21.11. a kontajner tu stále nieje.

 6. Silvia píše:

  Dobrý deň radi by sme boli,keby sme mali kontajner na papier a oblečenie na Krivej ul.

 7. Petra Hrčková píše:

  Dobrý deň,

  Chcela by som touto cestou upozorniť na otrasný stav okolo detského ihriska, ktoré sa nachádza v parčíku medzi blokmi na Južnej triede 27 a Šoltésovej 7. Pravidelne tu chodia ľudia bez domova, rozhadzujú odpadky, ohorky, robia si z krabíc provizórne ležoviská a vykonávajú tu potrebu čo sa odrazilo na vzhľade fasády bytového domu. Privolané policajné hliadky nezmohli nič. Touto cestou by som chcela požiadať aspoň o to aby mesto začalo riešiť neporiadok. Tiež by som poprosila o radu ako v takýchto prípadoch postupovať. Je takéto chovanie nepostihnuteľné najmä ak ide o poškodzovanie cudzieho majetku ? Ďakujem

 8. Martian R, píše:

  Dobrý deň prajem,

  Touto cestou upozorňujem na potrebu opravy schodov z Krakovskej smerom k Školskej ulici. Deti tade každý deň chodia do školy a sú v stave na dolámanie nôh. V zime je to neprechodné.

 9. Andrej Matracz píše:

  Dobrý deň,
  u nás vzadu na ulici Bulharská 12-6 je parkovisko na ktorom stávajú autá a rovnako tak sú tam garáže. V jednej z nich parkujem avšak je tu jeden velky problem. V prípade že prší alebo sa topí sneh a pod, parkovisko sa premení na obrovskú hlbokú mláku. Kanál, ktorý sa nachádza na konkrétnom parkovisku je pravdepodobne nepriepustný alebo je na nom poškodené potrubie. Tento problém už pretrváva veľmi dlho a vraj sa podnety ohladne tohto problému neriešili. Tak sa teda pýtam, kedy a kto to príde vyriešiť. V prípade potreby som si včera spravil foto a rád vám dokumentáciu pošlem. Ďakujem za odozvu na tento problém.

 10. Dobrý deň. Ďakujeme za Váš podnet. Požiadali sme MsP Košice o vyjadrenie v tejto veci a o informáciu ako v takýchto prípadoch môže postupovať mestská polícia, aby zabránila ohrozeniu chodcov. O ich vyjadrení Vás budeme informovať. Prajeme pekný deň.

 11. Pavol K píše:

  Dobrý deň.Pred pár dňami som písal podnet na MsP. Nakoľko doteraz nemám od nich žiadnu spätnú väzbu, obraciam sa na Vás.
  Zdá sa mi neakceptovateľné, že na chodníku pre chodcov sú doslova a do písmena ohrozovaní na zdraví a možno aj na živote chodci, rodičia s kočíkmi, malé deti idúce po svojich, v prvom rade cyklistami ale aj inými všeliakými tými kolobežkármi atď., ktorí si chodník mýlia s pretekárskou dráhou…čo zákon o cestnej premávke? Mali by tie bicykli maximálne ak tak tlačiť vedľa seba…Píšem o Južnej triede v okolí Astórie a bloku č.19, kde ma už zopárkrát takmer zrazili a to aj napriek tomu, že som kráčal s paličkou…Kedy to bude riešiť polícia, prípadne MsP? Je tu predsa nejedna kamera…Na druhej strane je pritom cyklistický chodník…

 12. A.Hoffmannova píše:

  Dobry den,

  chcela by som upozornit na roky nevyhovujuci stav zbernych nadob komunalneho odpadu na sidlisku Zelezniky. Napr. na Krakovskej a Uzhorodskej ulici je nedostatok nadob na papier a plast – o skle ani nehovorim. Umiestnene su len sem tam. Okrem toho su nadoby so vseobecnym KO konstatne vyberane a bezdomovcami a neporiadok ostava.

  Dakujem za skoru napravu.

 13. Galdunová 0917 611 808 píše:

  Dobrý deň!

  Už tri roky upozorňujem úrad na to, aby kontajner umiestnený pod schody Kalinčiakova-Milosrdenstva bol umiestnený doslovne pod schody a nie k plotu rodinného domu Kalinčiakova 28 a to zo strany ulice Milosrdenstva, keďže veci vyhádzané popr. nechané vedľa kontajnera, poškodzujú plot a nehovoriac o tom ako znečisťujú prostredie v okolí.
  Po odstránení popr. vynesení kontajnera ostáva naďalej nečistota, čo každoročne musím pratať sama a nie všetci ľudia, ktorí tam smetie povyhadzovali.

  Zamestanci úradu to vypratávajú nedostatočne!!!!

  Je to nutné kontrolovať každý jeden odvoz kontajnera a nečistoty nehovoriac o tom, že by bolo potrebné zabezpečiť miestnu políciu v čase kedy sa nachádza kontajner v tejto oblasti aby dohliadali na našich spoluobčanov separátorov.

  Tohto roku si nikto nedaj ani len námahu mi nejakým spôsobom odpísať na moje pripomienky.

  Žiadam o iné umiestnenie tohto kontajnera ako najviac poškodzovaný obyvateľ tohto domu, ktorého sa toto znečistenie a ničenie týka!!!!!

  Galdunová

 14. Keselakova píše:

  Dobry den, kedy sa zacne s upratovanim Juznej triedy? Priestorov okolo Lidla? Rozhadzane krabice ,papiere sacky,ohorky.Dalej ulic Mudronova,Korejska,Srbska,Bulharska,Pekna? Ved to uz vyzera ako na Luniku9. neporiadok okolo kontajnerovisk na tychto uliciach je strasny.

 15. Dobrý deň. Váš podnet sme odstúpili Mestskej časti Košice- Nad Jazerom ako vecne a miestne príslušnému orgánu na priame vybavenie.

 16. Marcela píše:

  Dobry den. Na ulici Ciernomorskej zo zadu na pesiej zone su dokopane odpadkove kose ktore su sice pre psi trus no ludia tam vuhadzuju smeti. Kedze sa tu niekto nudil ich dokopal a tym padom uz tri dni to smeti je na chodniku a trave. Za kym mam ist aby sa to vypratalo. Dakujem

 17. Monika píše:

  Dobrý deň, chcela by som poziadat o výmenu dosiek na lavičkách na ihrisku ulica Miškovecká,pred vchodom do materskej škôlky.Drevo na lavičkách je už úplne práchnivé a nestačí mu iba náter farbou.Ide hlavne o lavičku pod stromom,kde je tieň,avšak aj ostatné dve sú v hroznom stave.Denne si tam po vyzdvihnutí detí z materskej škôlky sadá viacero mamičiek v novom oblečení a dáva si niečo pod zadok.Ďakujem

 18. Terézia Klimeková píše:

  Dobrý deň,
  Váš podnet vo veci odtrhnutej hojdačky na detskom ihrisku na Južnej triede 26 – 30 bol odstúpený Správe Mestskej zelene v Košiciach na priame vybavenie nakoľko predmetné ihrisko spravuje SMsZ v Košiciach.

 19. Adriana píše:

  Dobry den, na ihrisku za hviezdicou juzna trieda 26,28,30 je odtrhnuta hojdalka a chyba cast dreva na pieskovisku ? Na koho sa obratit, aby to prisiel opravit ? Dakujem

 20. Dobrý deň. Mestská časť Košice – Juh vykonáva v obvode mestskej časti prostredníctvom svojich aktivačných pracovníkov len doplnkovú čistotu a poriadok. Verejné plochy zelene spravuje Správa Mestskej zelene v Košiciach (SMsZ), preto z tohto dôvodu bol Váš podnet odstúpený SMsZ na priame vybavenie. Na základe vyjadrenia zodpovedného technika Správy Mestskej zelene v Košiciach uvádzame, že mobiliár t.j. lavičky, koše a stojany na bicykle boli osadené podľa ich schváleného projektu „Sadové úpravy -Hviezdicové bloky. I. etapa“.
  Zeleň v okolí bytových domov na Južnej triede ako aj naviate lístie pri stojane na bicykle SMsZ v Košiciach vyčistila a vyhrabala dňa 8.03.2018.

 21. Doc.DR.Nadežda StollárováCSc píše:

  Prosím, pozrite sa aký nehorázný neporiadok je pred prvou hviezdicou na Južnej triede 20-24 spredu na tzv.trávniku, na ktorom sú skaly ,zelene minimálne, ale odppadu neurekom.Ďalej chodník pred blokom Južná tr.22 je v strede nahradený popolníkom/2preliačeniny,ktoré slúžia ako popolník/.Lavička, ktorá bola osadená na jeseň minulého roka do blata a zariadenie na ukladanie bicyklov je potrebné pozrieť,vzhľadom k tomu,že pod zariadenie vietor naveje lístie a kto to bude čistiť?Nehovoriac o priestore za týmito blokmi a okolo smetných nádob.

 22. Dobrý deň. Od 1. augusta 2017 pre mesto Košice správu a údržbu verejného osvetlenia zabezpečuje Dopravný podnik mesta Košice. V prípade porúch na verejnom osvetlení je možné nahlásiť telefonicky na dispečing DPMK tel. č. 055/ 640 73 45. Pri lokalizácii poruchy a následnej opravy na verejnom osvetlení je nutné ponechať zapnuté verejné osvetlenia aj počas dňa.

 23. Marián píše:

  Dobry deň
  Často ma zaráža zbytočné zapnuté skoro za denného svetla ako dnes 13.2.2018 už asi od 15:15 svieti poulične osvetlenie na Rastislavovej ulici. No ul Poĺska verejne osvetlenie zatial nesvieti.
  Ďakujem

 24. Dobrý deň,
  Slnečná a Blesková ulica patria do lokality rodinnej zástavby. Umiestnenie veľkokapacitného kontajnera na predmetných uliciach by tvorilo prekážku, čím by sa bránilo v prejazde motorových vozidiel, prípadne vstupu na súkromný podzemok (vjazd do dvorov jednotlivých rodinných domov). V danej lokalite sú veľkokapacitné kontajnery umiestňované na tých uliciach, kde by netvorili prekážku a dostupnosť k ním bola vyhovujúca v rámci celej lokalitu.

 25. Ferko píše:

  Kde sú veľkokapacitné kontajnery prosim ? Ulica: Slnečná a Blesková na ne nema nárok ? Začo platíme dane !!! Len nehovorte že jeden kontajner stači pre 6 ulice ! Ako majú ísť starí ľudia do kopcom potom spať hore zo Slnečnej a Bleskovej ??? My tu nemáme nárok na kontajnery ???

 26. Dobrý deň. Správa, údržba, vrátane zimnej údržby a čistoty ciest a miestnych komunikácii patrí do pôsobnosti mesta Košice. Čistotu a poriadok, ako aj hrabanie lístia pod kríkmi zabezpečila v priebehu tohto týždňa (48. týždeň) Správa Mestskej zelene v Košiciach. Mestská časť Košice – Juh v čo najkratšom možnom termíne a v závislosti od poveternostných podmienok zabezpečí osadenie odpadkového koša.

 27. Nataša Juhásová píše:

  Dobrý deň,

  chcela by som vedieť, kedy sa bude pravidelne upratovať chodník od Lidlu po Južnú triedu 45. Je tu vždy špina a neporiadok. V súčasnosti je zvlášť veľký neporiadok pred kotolňou, kde sa povaľujú rôzne fľaše (zrejme od bezdomovcov)a iné smetie. Neporiadok súvisí okrem iného aj s chýbajúcimi smetnými košmi.
  V tejto časti sa zrejme kontrola čistoty nerobí, resp. robí sa nedôsledne.
  Žiadame (viacerí občania v hore uvedenej mestskej časti) o skorú nápravu. Ďakujeme.

 28. Hudeček píše:

  Kedy začne mestská polícia riadne si plniť svoje povinnosti o parkovaní, aby predpisy platili pre všetkých, Felucii dajú papuče a Mercedesu pre nie ak stojí pri škole a vôbec, kto si viac všimne ako chodia tak si vyberajú koho poputujú a koho nie.

 29. Hudeček píše:

  Kde nájdem kontajnery na staré šatstvo? Na veľa internetových stránok iných mestských častí – Jazero sú info o 25 kontajnerov a Juh nemá ani jeden?

 30. M.Husáková píše:

  Kontrola čistoty a poriadku asi nefunguje, pretože na Užhorodskej 29 po odvoze veľkokapacitného kontajnera ostal vysypaný odpad aje tam už aspoň
  10 dní. Firma Kosit ma odkázala na mč juh. Ďakujem

 31. Boris Petráš píše:

  Dobrý deň, prosím o informáciu. Boris Petráš, Jánošíková 7, KE – Juh.
  Potrebovali by sme vyriešiť odpadky pred bývalou predajňou KEBAB STEEL a jej okolí na ulici Jánošíková, pod prístrškom. Z neďalekých škôl sa po tým prístreškom schádzajú študenti. Fajčia, pijú, pľujú. Upozornenia sa strácajú účinkom keďže je ich veľké množstvo. Keď to nejde týmto smerom obraciam sa na Vás ako správcu. Prosíme o umiestnenie minimálne dvoch malých kontajnerov a priestorom na nedopalky z cigariet a drobný odpad.
  Prosíme aj o zvýšenú pozornosť tomuto priestoru pri prevádzaní upratovacích ( zametacích) služieb. Možno by stálo za zváženie apelovať na riaditeľov okolitých škôl z Vašej strany. Jedná sa o školy na ulici Kukučínová (zdravotná škola aškola služieb). Poradte kde sa obrátiť!
  S pozdravom Petráš

 32. Anna Kyselicová píše:

  Prosím o informáciu, ktorú som počula a to, že držiteľom preukazov zťp majú zľavy na upratovanie, umývanie okien atd. Kde sa mám informovať,dˇakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *