Občasník – Južan

 

PLOŠNÁ INZERCIA

 ROZSAH CENA INZERCIE
 1 strana (A4) 180 €
 3/4 strany 135 €
 1/2 strany  90 €
 1/4 strany  45 €
 1/8 strany  22,50 €

Riadková inzercia :  0,18 € za jedno slovo.