Spoločensko – relaxačné centrum

______________________________________________________________________________________________________________

#MAGENTALIFE Športovo – zábavný areál  Spoločensko – relaxačné centrum
 Kultúrno – spoločenské centrum JUŽAN   Denné centrum
• Trhoviská • Detské a športové ihriská
Parčík Jozefa Psotku  

______________________________________________________________________________________________________________

Spoločensko – relaxačné centrum
 
Milosrdenstva 4, 040 79 Košice

Zastúpenie: PhDr. Andrea Tragalová, vedúca OKMaŠ
email: andrea.tragalova@kosicejuh2.milanfrano.sk

Helena Gabzdilová, vedúca referátu KSC a SRC

Služby maséra – umožnený vstup aj osobám iným ako osobám v režime OTP (očkovaní, testovaní, s potvrdením o prekonaní ochorenia Covid – 19), alebo osobám plne očkovaným. Všetky služby sú poskytované v súlade s platnými hygienickými opatreniami.


Prevádzková doba SRC: Po – Pia od 8.00 – 19.00 hod.
Denné centrum: Po – Pia od 13.00 – 16.00 hod.

Telefón:

055  – 720 80 36 vedúca oddelenia
055  – 720 80 37 vedúca referátu KSC a SRC
055 –  625 15 01 info a objednávanie služieb
0905   670 714 info a objednávanie služieb
   
 
Budova bola postavená ešte v 50-tych rokoch minulého storočia. V dnešnej podobe toto centrum funguje od roku 2002, kedy bola ukončená rozsiahla rekonštrukcia bývalej materskej škôlky, neskôr sobášnej siene či klubu dôchodcov. Objekt je z časti podpivničený. Z prízemnej budovy vyrástla po rekonštrukcii dvojpodlažná budova, ktorá sa stala centrom oddychu, relaxu, športovania a stretávania sa obyvateľov Mestskej časti Košice-Juh a mesta Košice.

V Dennom centre seniorov Košice – Juh sa stretávajú seniori v oblasti záujmovej, kultúrnej a športovej činnosti, v snahe udržiavania svojej fyzickej a psychickej aktivity. 

 Poskytované služby:

  • relaxačný bazén (s rozlohou 4,5×8,5m, kapacitou 6 osôb/h) s vírivkami,
  • sauna (4-5 osôb),
  • posilňovňa (4 osoby),
  • služby maséra (klasická masáž),
  • stolný tenis,
  • kolky,
  • tenis (v letnom období),
  • rôzne druhy pohybových aktivít (kalanetika v zdravom štýle, kalanetika pre seniorov, pilatesove cvičenia)
  • Južanská knižnica

Cenník 

 

Akceptujeme aj Relax kupón Cadhoc Relax

 

 

Južanská knižnica

Výpožičný čas:
Pondelok 13.00 hod. – 16.30 hod.
Štvrtok 13.00 hod. – 16.30 hod.

 

 

 

 

 

Prenájom priestorov:

Hobby miestnosť – s kuchynskou linkou (36 osôb)

 

 

 

Spoločenská miestnosť – I. poschodie (40 osôb)

 

Spoločenská miestnosť pre 20 osôb

 

Veľká sála – prízemie (pre 80 osôb)

Poplatky za prenájmy v SRC:
Veľká sála – prízemie (pre 80 osôb) –  15€/hod.  alebo 8€/hod. (1/2 sály)
Spoločenská miestnosť – I. poschodie (40 osôb) – 13€/hod.
Hobby miestnosť – s kuchynskou linkou (36 osôb) –   12€/hod.
Spoločenská miestnosť pre 20 osôb – 10€/hod.

Denné centrum seniorov MČ Košice-Juh

V priestoroch Spoločensko-relaxačného centra majú k dispozícii priestory aj južanskí seniori. Svoje aktivity pripravujú v spolupráci s pracovníkmi oddelenia kultúry, mládeže a športu a pracovníkmi relaxačného centra. Za činnosť denného centra zodpovedajú kontaktné osoby a vedúci jednotlivých krúžkov.