Detské a športové ihriská

______________________________________________________________________________________________________________

• #MAGENTALIFE Športovo – zábavný areál Spoločensko – relaxačné centrum
Kultúrno – spoločenské centrum JUŽAN Denné centrum
• Trhoviská Detské a športové ihriská
Parčík Jozefa Psotku  

______________________________________________________________________________________________________________

Mestská časť Košice – Juh od roku 2010 z vlastných finančných prostriedkov rekonštruuje zastarané detské a športové ihriská. V súčasnosti má vo vlastníctve, resp. v správe 11 takýchto moderných detských ihrísk, ktoré spĺňajú všetky bezpečnostné normy EÚ. Sú určené pre všetkých, ktorí sa radi nielen hrajú (najmenšie naše ratolesti s ich rodičmi) ale aj športujú a zabávajú. Okrem bezpečnosti na detských ihriskách dbáme aj na bezpečnosť detí na cestách. V Deutsche Telekom Športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici 2 je zriadené moderné plne funkčné dopravné ihrisko, kde sa deti na bicykloch, kolobežkách, elektro alebo šliapacích mini autách učia a osvojujú si pravidlá cestnej premávky. Okrem detí myslíme aj na mládež a staršiu generáciu najmä športovcov. Tí môžu využívať 10 športových ihrísk, z ktorých 5 je zrekonštruovaných s novým povrchom. Neustále sa snažíme zveľaďovať  kvalitu a úroveň detských a športových ihrísk. V roku 2013 sme pre Vás vytvorili športovo – rekreačnú zónu na  ihrisku Jantárová – Ludmanská  s fitness prvkami a na Turgenevovej ulici. Vo dvorovej časti Fibichova – Krivá pribudlo ďalšie detské  ihrisko. V roku 2014 boli odovzdané do užívania verejnosti  nové detské ihriská Gaštanová, Rastislavova 2-14, Lienka a športové ihriská Oštepová a Užhorodská. V roku 2016 sme zrekonštruovali športové ihrisko na Užhorodskej 19 a na sídlisku Juhovýchod na Palárikovej ulici pribudla cvičebná zostava pre exteriérové použitie, vrátane bezpečnostnej dopadovej plochy. V roku 2017 sme postavili detské ihrisko Hombálkovo na Bulharskej ul., ktorému názov vymysleli deti z MŠ Smetanova.

Sme radi, že aj takouto formou prispievame ku skvalitňovaniu podmienok na relaxáciu, oddych a športové vyžitie  obyvateľov našej Mestskej časti Košice – Juh.

 

Detské ihriská

 1. Detské ihrisko LIENKA lienka
  Adresa: Šoltésovej ulica

  Určené pre: deti od 3 do 12 rokov
  Oplotenie ihriska: áno
  Lavičky na sedenie: áno
  Špecifikácia: detské ihrisko je rozdelené do jednotlivých zón pre deti od 3 do 6 rokov a od 6 do 12 rokov, jedna časť dopadovej zóny je z liatej gumy s motívom lúky a 3 D prvkom z gumy.
  Hracie prvky: 3D prvok z gumy (žaba), šmýkačka s domčekom a lezeckou stenou (pre deti do 6 rokov), šmýkačka s lezeckou stenou (pre deti do 12 rokov), malá šmýkačka LIENKA, kolotoč, kolotoč pre jedno dieťa, pružinové hojdačky (5ks), lanová lezecká stena (pre deti do 6), lanová lezecká stena (pre deti do 12 rokov), kyvadlová hojdačka (pre deti do 6), kyvadlová hojdačka (pre deti do 12 rokov).
  Fotogaléria
 1. Detské ihrisko Turgenevova 10-12
  Adresa: Turgenenvova ulica

  Určené pre: deti od 3 do 12 rokov
  Oplotenie ihriska: áno
  Lavičky na sedenie: áno 
  Špecifikácia: detské ihrisko s atypickými hernými prvkami z guľatiny.
  Hracie prvky: šmýkačka s rôznymi lezeckými stenami, kyvadlová hojdačka, pružinová hojdačka.
  Fotogaléria
 1. Detské ihrisko Žižkova – Jánošíkova OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Adresa: Žižkova – Jánošíkova ulica

  Určené pre: deti od 3 do 12 rokov
  Oplotenie ihriska: áno
  Lavičky na sedenie: áno
  Špecifikácia: detské ihrisko s hracími prvkami spĺňajúcimi všetky bezpečnostné normy EÚ.
  Hracie prvky: šmýkačka s lezeckou stenou, pieskovisko, kyvadlová hojdačka, lanová lezecká stena.
  Fotogaléria
 1. Detské integrované ihrisko  Detské bezbarierové ihrisko - Ludmanská
  Adresa: Ludmanská ulica

  Určené pre: deti od 3 do 12 rokov
  Oplotenie ihriska: nie
  Lavičky na sedenie: áno
  Špecifikácia: integrované detské ihrisko určené aj pre deti so zníženou pohybovou schopnosťou.
  Hracie prvky: integrovaná zostava so šmýkačkou, lezeckými stenami, stenami na hry a rôzne typy povrchov.
  Fotogaléria
 1. Detské ihrisko Rosnička
  Adresa: Rosná 1-3

  Určené pre: deti od 3 do 12 rokov
  Oplotenie: áno
  Lavičky na sedenie: áno
  Špecifikácia: na detskom ihrisku je herné zariadenie hniezdo.
  Hracie prvky: Hojdačka HNIEZDO, šmýkačka s 3 druhmi lezeckých stien, reťazová dvojhojdačka, pieskovisko, pružinová hojdačka, pružinová dvojhojdačka, kyvadlová hojdačka, ručkovadlo, kolotoč.
  Fotogaléria
 1. Detské ihrisko Areál vodný svet JT 13 15
  Adresa: Južná trieda 13 – 15 

  Určené pre: deti od 3 do 12 rokov
  Oplotenie: áno
  Lavičky na sedenie: áno
  Špecifikácia: okolie detského ihriska je spestrené maľbou na zadnej stene garáží s motívom vodného sveta a bylinkovým záhonom, ktorého bylinky môžu využívať obyvatelia.
  Hracie prvky: šmýkačka, pieskovisko, tunel, reťazová dvojhojdačka, pružinové hojdačky (2ks).
  Fotogaléria
 1. Detské ihrisko FLIPKO flipko
  Adresa: Fibichova ulica

  Určené pre: deti od 3 do 12 rokov
  Oplotenie: áno
  Lavičky na sedenie: áno
  Špecifikácia: dominantou detského ihriska je detské zariadenie lúčny koník, ktoré slúži ako lezecká stena, šmýkalka a 2 kolotoče.
  Hracie prvky: šmýkačka s lezeckou stenou a dvoma kolotočmi, lanová lezecká stena, kolotoč, pružinová hojdačka, reťazová dvojhojdačka.
  Fotogaléria
 1. Detské ihrisko Gaštanová – Pri nemocnici OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Adresa: Gaštanová ulica

  Určené pre: deti od 3 do 12 rokov
  Oplotenie: áno
  Lavičky na sedenie: áno
  Špecifikácia: 3D prvky z gumy.
  Hracie prvky: pieskovisko, šmýkačka, 3 D prvky z gumy, tabule na kreslenie.
  Fotogaléria
 1. Detské ihrisko Safari OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Adresa: Rastislavova 2 – 14

  Určené pre deti od 3 do 12 rokov
  Oplotenie: áno
  Lavičky na sedenie: áno
  Špecifikácia: dopadová zóna je z liatej gumy (drevoštiepka)
  Hracie prvky: zostava s dvoma šmýkačkami a rôznymi lanovými lezeckými stenami, pružinové hojdačky (2 ks), kyvadlová hojdačka.
  Fotogaléria
 1. Ihrisko Ludmanská – Jantárová Ihrisko Ludmanská – Jantárová
  Adresa: Ludmanská ulica

  Určené pre: mládež a dospelých
  Oplotenie: áno
  Lavičky na sedenie: áno
  Popis: na ihrisku sú umiestnené fitnes stroje a lanovka.
  Hracie prvky: lanovka, posilňovacie zariadenia (3 ks), lanová lezecká stena.
  Fotogaléria
 1. Detské ihrisko Bulharská – Hombálkovo
  Adresa: Bulharská ulica

  Určené pre: deti do 12 rokov
  Oplotenie ihriska: áno
  Lavičky na sedenie: 2 ks
  Špecifikácia: detské ihrisko s atypickými hernými prvkami z guľatiny s bezpečnostnou dopadovou plochou.
  Hracie prvky: multifunkčná zostava  pozostavajúca z kĺzačky, preliezačky, lezeckej steny a rebríka. Pružinové hojdačky v tvare ovocia a tzv. vtáčie hniezdo (hojdačka pre 1-5 detí). Pre staršie deti tu je atrakcia na prevažovanie a skákanie.
  Fotogaléria
 1. Detské ihrisko Železníček – nezbedníček
  Adresa:  Užhorodská ulica
  Určené pre: deti do 12 rokov
  Oplotenie ihriska: áno
  Lavičky na sedenie: áno 
  Špecifikácia: detské ihrisko s bezpečnostnou dopadovou plochou
  Hracie prvky: šmýkačka pirátska loď, šmýkačka tobogán, hojdačka hniezdo, pružinové hojdačky, vahadlové hojdačky, nerezový kolotoč, vláčik, pyramída z lana .
  Fotogaléria
 2. Novovybudované detské ihrisko – Lomonosovova
  Adresa: Lomonosovova ulica
  Určené pre: deti od 3 – 14 rokov
  Oplotenie ihriska: nie
  Lavičky na sedenie: áno 
  Špecifikácia: detské ihrisko s bezpečnostnou dopadovou plochou v kombinácií s trávou  a štrkom
  Hracie prvky: herná zostava so šmýkačkami Playgym 6, rebríky z lana, lanový chodník medzi vežami, šplhacia opičia dráha s dvojitými nerezovými úchytmi, veľká lanová sieť s rebrinou a dvoma hrazdami, váhadlová hojdačka, dvojhojdačky, pružinové hojdačky, nerezový kolotoč, vláčik, pyramída z lana .

 

Detské dopravné ihrisko

 1. Adresa: Alejová 2 dopravne
  Určené pre: deti od 6 rokov
  Oplotenie ihriska: áno
  Lavičky na sedenie: áno
  Špecifikácia: chodníky pre cyklistov, svetelná signalizácia, nadjazd, podjazd, kruhový objazd a cestné dopravné značenie – to všetko slúži deťom aby si bezpečným spôsobom upevnili získané vedomosti priamo na pozemných komunikáciách, možnosť zapožičať si bicykle, kolobežky a autíčka na elektrický pohon, šliapacie autíčka ako aj ochranné prilby.
  Fotogaléria

 

 
Športové ihriská

 1. Adresa: Jantárová – Ludmanská Tenisové ihrisko
  Oplotenie: áno
  Špecifikácia: povrch – umelá tráva, určené pre loptové hry (basketbal, futbal, florbal), športové ihrisko je otvorené len počas prevádzkovej doby.
  Fotogaléria

 

 1. Adresa: Turgenevova 26 Turgenevova
  Oplotenie: áno

  Špecifikácia: povrch – umelá tráva, určené pre loptové hry (futbal, florbal), športové ihrisko je otvorené len počas prevádzkovej doby.
  Fotogaléria

 

 1. Adresa: Košťova – Oštepová Košťová - Oštepová
  Oplotenie: áno
  Špecifikácia: povrch – liata guma, určené pre loptové hry (basketbal, futbal, florbal).
  Fotogaléria

 

 1. Adresa: Užhorodská 15 Užhorodská 15
  Oplotenie: áno
  Špecifikácia: povrch – liata guma, určené pre loptové hry (basketbal, futbal, florbal).
  Fotogaléria

 

 1. Adresa: MudroňovaMudronova
  Oplotenie: áno
  Špecifikácia: betónovo-asfaltový povrch
  Fotogaléria

 

 1. Adresa: Oštepová
  Oplotenie: áno
  Špecifikácia: betónovo-asfaltový povrch
  Fotogaléria

 

 1. Adresa: Turgenevova 10-12 Turgenevova 10-12
  Oplotenie: áno
  Špecifikácia: betónovo-asfaltový povrch (bez basketbalových košov).
  Fotogaléria

 

 1. Adresa: Užhorodská 19 mult. ihrisko uzhorodska
  Oplotenie: áno
  Špecifikácia: betónovo-asfaltový povrch
  Fotogaléria

 

 1. Adresa: Gaštanová – Pri nemocnici
  Oplotenie: ánoihrisko Gastanova
  Špecifikácia: betónovo-asfaltový povrch
  Fotogaléria

 

 1. Adresa: Palárikova 5 – 7
  Oplotenie: áno
  Špecifikácia: kazetový povrch
  Fotogaléria

 

 1. Adresa: Palárikova (juhovýchod) fitness zostava
  Oplotenie: nie
  Hracie prvky: vhodné na precvičovanie svalov chrbta, ramenných, prsných svalov a ohýbačov predlaktia.
  Špecifikácia: cvičebná zostava z nehrdzavejúcej ocele, s bezpečnostnou dopadovou plochou.Vhodné pre osoby od 11 rokov.
  Fotogaléria
     

   

 2. Adresa: Fibichova – Krivá
  Oplotenie: nie
  Hracie prvky: vhodné na precvičovanie svalov chrbta, ramenných, prsných svalov a ohýbačov predlaktia.
  Špecifikácia: cvičebná zostava z nehrdzavejúcej ocele, s bezpečnostnou dopadovou plochou. Vhodné pre osoby od 11 rokov. Bežkár a posilňovacia veža pre osoby od 14 rokov. 
  Fotogaléria
 3.