Denné centrum

_____________________________________________________________________________________________________________

#MAGENTALIFE Športovo – zábavný areál  Spoločensko – relaxačné centrum
 Kultúrno – spoločenské centrum JUŽAN  • Denné centrum
• Trhoviská • Detské a športové ihriská
Parčík Jozefa Psotku  

______________________________________________________________________________________________________________

Denné centrum seniorov
Milosrdenstva 4, 040 01 Košice

Info: 055/ 6251501, 0905 670714     
Vedúca oddelenia KMaŠ: PhDr. Andrea Tragalová

Poslaním Denného centra seniorov v MČ Košice – Juh na  ulici Milosrdenstva 4, ktorého zriaďovateľom  a prevádzkovateľom je Mestská časť Košice – Juh, je realizovať požiadavky v oblasti záujmovej, kultúrnej a športovej činnosti, v oblasti udržiavania fyzickej a psychickej aktivity občanov, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku alebo občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Denné centrum seniorov má pre svoju činnosť vyhradené priestory v Spoločensko-relaxačnom centre na ulici Milosrdenstva 4 od pondelka do piatku v čase od 13,00 hod. do 18,00 hod.

Zo života južanských seniorov v roku 2020
Zo života južanských seniorov v roku 2019
Zo života južanských seniorov v roku 2018
Zo života južanských seniorov v roku 2017
Zo života južanských seniorov v roku 2016

  
      Bezpečná jeseň života – prednáška                                        Halloweenská výstavka 

 
                Športové hry seniorov                                                        Retrospartakiáda

 
                Sadenie stromu seniorov                                    Prehliadka tanečných a speváckych súborov