Projekty mestskej časti

Zrealizované projekty:         

Rekonštrukcia športového ihriska Palárikova 5-7

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v T-Systems Športovo-zábavnom areáli na Alejovej 2

Rekonštrukcia ľadovej plochy

Oprava a modernizácia Jedálne pre dôchodcov 

      

 

 

 

 

  Nové auto na rozvoz obedov

                                                                                                                      

    Rekonštrukcia Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej č.5

vojvodska povodny  vojvodska po rekonštrukcii

Pôvodný stav jedálne                                    Jedáleň po rekonštrukcii

jedalen1 jedalen2 jedalen3 jedalne4

jedalen5 jedalen6 jedalen7 jedalen8

Takto prebiehala rekonštrukcia jedálne:

zateplenie strechy,obvodového plášťa a výmena výplňových konštrukcií.

        Multifunkčné ihrisko na sídlisku Železníky

uzhorodska-povodny-stav uzhorodska povod. stav mult. ihrisko uzhorodska mult.ihrisko

           Multifunkčné ihrisko na sídlisku Železníky  pôvodný stav a nový stav

Hydroakustická lavička

        hovoriaca lavička 3D maľba

              Akustická lavička                                      3D maľba drak

Jarný parčík

    vysádzanie zelene maľba na garážach jarny parcik

Vysádzanie stromov a kríkov   Maľba na steny garáži      Ihrisko Vodný svet -Jarný parčík

Otvorená knižnica 2013

     Otvorenie Fun fajn knižnice otvorenie knižnice Deti v knižnici

           Otvorenie Fun fajn knižnice pre deti a mládež            Akcia v knižnici pre deti

Bezpečnosť pre každého z nás

                        Kamera na Astorii

                                        Kamera umiestnená na Šoltésovej ulici

Rozšírenie kamerového systému

kamera malometrážne byty kamera na Južnej triede Fresh Miškovecká Miskovecká FRESH

   Kamera na obytnom dome Juž. trieda                 Kamera umiestnená na OC FRESH

Špeciálne upravené motorové vozidlo

Specialne upravene mot.vozidlo Rozvoz obedov

       Špeciálne upravené motorové vozidlo s izotermickou úpravou na rozvoz stravy

Dobudovanie kamerového systému na Juhu

Mudroňova 36    Ludmanská 5    Jantárová 4

    Mudroňova 36                        Ludmanská 5                         Jantárová 4