Partnerské vzťahy

 

Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach
Stredná zdravotnícka škola
ZO Jednota dôchodcov
Súkromná športová materská škola, s.r.o.
Univerzita veterinárského lekárstva v Košiciach
Mediačná poradňa - Memorandum o spolupráci
Spoločné vyhlásenie o partnerstve a spolupráci medzi MČ Košice – Juh a OO ÚŽS KE IV, ZO 02 JDS KE-Juh

 
Partnerské vzťahy s XIII. obvodom mesta Budapešť

                                          
 Otvorenie výstavy o architektúre               Sadenie spoločného stromu                Návšteva odbornej delegácie    
 XIII. obvodu v KSC Južan – máj 2017     seniorov v MČ  – október 2017             z XIII. obvodu – október 2015     
                                                            
           Jazykový tábor žiakov zo ZŠ Gemerskej           Dni pedagógov v MŠ v XIII. obvode mesta Budapešť
                          pri jazere Velence -máj 2017                                  február – 2018

Dohoda o spolupráci
Partnerská spolupráca MČ Košice – Juh s XIII. obvodom mesta Budapešť
Medzinárodné partnerstvá miest a obcí

 

Partnerské vzťahy s OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov

Dohoda o spolupráci
Program spolupráce s OZ Únia vzájomnej pomoci na rok 2018