Kontakt

Adresa:

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh

IČO: 00 69 10 46   DIČ: 2021186882


Telefón:

055-720 8011 Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 Sekretariát starostu
0904 431 267 Zástupca starostu
055-720 8026 Miestny kontrolór
055-720 8018 Sekretariát prednostu úradu

Masmediálna komunikácia

Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh2.milanfrano.sk

Email: urad@kosicejuh2.milanfrano.sk


Úradné hodiny MÚ MČ Košice – Juh:

Pondelok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Utorok:     8.00 – 12.00

Streda:     8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Štvrtok:    8.00 – 12.00

Piatok:     8.00 – 13.00

Úradné hodiny podateľne MÚ MČ Košice – Juh:

Pondelok: 8.00  – 16.00

Utorok:     8.00 – 15.00

Streda:     8.00  – 17.00

Štvrtok:    8.00 – 15.00

Piatok:     8.00 – 13.00

Úradné hodiny Stavebného úradu:

Pondelok 8:00 – 12:00    13:00 – 15:00
Streda 8:00 – 12:00    13:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 12:00

Iné údaje:

Kraj/okres: Košice IV PSČ: 040 79