Parlament seniorov

Parlament seniorov

Mestská časť Košice – Juh v spolupráci s Úniou žien Slovenska, Okresnou organizáciou Košice IV. a ZO Jednotou dôchodcov Košice – Juh už od roku 1994 organizuje „Parlament seniorov“.

Parlament seniorov 1998

Parlament seniorov v roku 1998

Toto podujatie je jedinečné nie len v mete Košice, ale aj v rámci Slovenskej republiky.

Prvotná myšlienka vzniku parlamentu bola  zapojiť seniorov do verejného života a riešenia vlastných aj verejných problémov. Postupne sa pridávalo aj vzdelávanie seniorov v problematike zákonov  ovplyvňujúcich ich život, učenie sa komunikácií so samosprávou mesta aj mestskej časti a formulovanie vlastných zámerov a požiadaviek.

Parlament seniorov v roku 2015

Na pôde parlamentu sa preberajú a riešia za účasti zástupcov mesta Košice, Mestskej časti Košice – Juh, mestskej a štátnej polície a zástupcov mestských podnikov, najmä problémy:

 • sociálne,
 • bývania v malometrážnych bytoch,
 • v mestskej hromadnej doprave,
 • v čistote verejných priestranstiev a verejného poriadku.

Parlament od svojho vzniku pomohol stovkám seniorov vyriešiť  problémy, ktoré súvisia s ich bývaním a životom v mestskej časti. 32 parlament seniorov

2 Responses to Parlament seniorov

 1. lphornak@szm.sk píše:

  V súčasnosti chýbajú v meste najmä špecializované zariadenia ako sú hospice, rehabilitačné a geriatrické centrá a agentúry domácej ošetrovateľskej služby. Vychádzajúc z trendu krajín Európskej únie je potrebné priorizovať primárnu zdravotnú starostlivosť, najmä ambulantnú a preferovať jednodňovú diagnostiku a liečbu. Zameranie zdravotnej starostlivosti smeruje k prehĺbeniu ochrany zdravia a prevencii chorôb. S umiestnením ambulancií sa uvažuje podľa potreby v navrhovaných a transformovaných lokalitách bývania a zmiešaných funkcií, v dostupnej vzdialenosti od bývania. Súčasná demografická štruktúra, ako aj trend zvyšovania podielu starších vekových skupín obyvateľstva a ich sociálna štruktúra, vyvolávajú potrebu zriaďovania širokého sortimentu služieb sociálnej starostlivosti (domovy a penzióny pre seniorov, kluby a jedálne seniorov, detské domovy, útulky, zariadenia chráneného bývania, zariadenia pestúnskej starostlivosti, krízové a resocializačné strediská) s tendenciou ich umiestňovania rozptýlene v kontakte s ostatnými obyvateľmi mesta. Kapacitné nároky nie je možné kvantifikovať, je treba vychádzať priebežne z aktuálnych potrieb a napĺňať ich postupne v navrhovaných a transformovaných lokalitách bývania a zmiešaných funkcií.

  Dobrý deň,
  ďakujem za hygienickú seč s vysávaním a nižšou hlučnosťou na Južnej triede.
  Verím, že aj okolité ulice budú mať vyšší komfort života. Stále ma trápi sociálna diskriminácia pri likvidácii lavičiek /cesta z obchodu, od doktora ….emocionálný relax …/ v minulosti aj v súčasnosti a to na úkor asociálov, psov, cyklistov či iných častí mesta – Turgenevova … oni môžu a mi nie. Prečo starý a chorí sú už nepotrebný.
  Opakujem sa, možno by to chcelo kvalifikovaných a kompetentných ….
  Prajem pekný deň
  lphornak@szm.sk

  P.S.prečo nie priestor na stretnutie, diskusiu, prílohy ?

 2. Kvetoslava Kutschyová píše:

  Dobrý deň, chcela by som sa stať členkou jednoty dôchodcov. Ako by som sa mohla prihlásiť? Ďakujem, Kutschyová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *