Boj proti korupcii

Obyvateľom Mestskej časti Košice – Juh je vo vestibule miestneho úradu k dispozícii schránka, do ktorej môžu anonymne vhadzovať svoje pripomienky, podnety a postrehy týkajúce sa transparentnosti vybavovania úradných záležitostí na tomto miestnom úrade.

Na rovnaký účel je zriadená aj e-mailová schránka obcianskalinka@kosicejuh2.milanfrano.sk

Schránka a e-mailové konto majú prispieť k zlepšeniu podmienok na vybavovanie úradných záležitostí pre občanov.

Prístup k nim má priamo len starosta mestskej časti Košice – Juh JUDr. Jaroslav Hlinka.