Pozastavenie návštev v ZOS

Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice

O Z N A M

Mestská časť Košice – Juh v súlade s „COVID AUTOMATOM – verzia 4.1“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 440 dňa 10.8.2021 s účinnosťou od 4.10.2021

z a s t a v u j e

do odvolania návštevy v Zariadení opatrovateľskej služby, Mlynárska 1, Košice, okrem klientov v terminálnom štádiu po dohode s personálom zariadenia. 

                                                                                         JUDr. Jaroslav Hlinka v.r.
starosta

                                                                                                           

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *