Poslanci MZ

______________________________________________________________________________________________________________

 Poslanci MZ • Harmonogram rokovaní MZ  
Pozvánka MZ  Dokumenty MZ (pozvánky, zápisnice, uznesenia, …)
 Poslanecké dni MZ  • Rokovací poriadok MZ

______________________________________________________________________________________________________________

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh volebné obdobie 2018-2022

 1. JUDr. Tibor Bacsó
 2. Ing. Jozef Bernát
 3. Ing. Erich Blanár
 4. Ing. Ladislav Breicha                 
 5. Ing. Pavol Hlinka              
 6. JUDr. Soňa Ivančová, PhD.
 7. doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH
 8. Ing. Rastislav Majerníček
 9. Mgr. Peter Múdry
 10. Ing. Roman Nagy
 11. Ing. Radovan Sušila
 12. Ing. Stanislav Tkáč
 13. Ing. Juraj Tobák

 
Adresár poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh volebné obdobie 2018 – 2022

 
 
Poslanecké kluby pri MZ MČ Košice – Juh:

PRAVICOVÝ POSLANECKÝ KLUB: 

Predseda:

Členovia:

 

 

KLUB NEZÁVISLÝCH POSLANCOV:

Predseda:

Členovia:

 

NEZARADENÍ POSLANCI:

 

Obecné zastupiteľstvo MČ Košice – Juh volebné obdobie 2018 - 2022
Obecné zastupiteľstvo MČ Košice – Juh volebné obdobie 2014 - 2018
Obecné zastupiteľstvo MČ Košice – Juh volebné obdobie 2010 - 2014

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019