Nadlimitné zákazky

______________________________________________________________________________________________________________

Profil verejného obstarávateľa Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006
Nadlimitné zákazky Podlimitné zákazky
Zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z.

______________________________________________________________________________________________________________

 

Toho času nie je vyhlásená žiadna nadlimitná zákazka

 

Archív