Informačný a navádzací systém

Mestská časť Košice – Juh v mesiacoch september – október 2017 vybudovala informačný navádzací systém – 1. etapa. Tento systém je určený prednostne pre chodcov, tabule určujú smer a názov ulice, tak isto je možné nimi poukázať na rôzne historické a kultúrne pamiatky, parky alebo rôznu občiansku vybavenosť (napr. nemocnica, miestny úrad, atď.). Informačný navádzací systém pozostáva z pozinkovaného stĺpu a zo zasúvacích tabúľ so smerom a názvom ulíc. V našej mestskej časti sa v 1. etape umiestnilo 15 takýchto stĺpov. Predmetný systém MČ vybudovala v lokalitách v nadväznosti na centrálnu mestskú zónu v starej časti Juhu, v miestach so zvýšeným pohybom občanov, najmä neďaleko zastávok mestskej hromadnej dopravy. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *