Udeľovanie verejných ocenení

Udeľovanie verejných ocenení sa síce nieslo v komornejšom duchu v zmysle aktuálne platných opatrení, avšak o to viac si vážime, že sme sa mohli stretnúť a poďakovať sa osobnostiam, za ich prácu, do ktorej vkladajú celé svoje srdce. V obradnej sieni Mestskej časti Košice – Juh im ceny odovzdal starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka. Slávnostný ceremoniál svojím hudobným vystúpením obohatila sólistka opery Štátneho divadla v Košiciach Michaela Várady za klavírneho doprovodu p. Ireny Červenákovej. Oceneným srdečne blahoželáme.

Cena Mestskej časti Košice – Juh
MgA. Milan Červenák, ArtD. – pri príležitosti životného jubilea 70 rokov za prínos v umeleckej oblasti.
Cena starostu Mestskej časti Košice – Juh
Ing. Marta Popríková – za prínos v oblasti verejnej zelene Mestskej časti Košice – Juh
Cena starostu Mestskej časti Košice – Juh
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. – za mimoriadne zásluhy v oblasti medicíny.
Cena Mestskej časti Košice – Juh
PhDr. Ľubomír Sobek – za osobitný prínos v oblasti vzdelávania mladej generácie.
Cena starostu Mestskej časti Košice – Juh
Kolektív vakcinačného centra UNLP Košice – za osobitný prínos v boji proti ochoreniu Covid – 19.
Cenu za kolektív prevzala Mgr. Monika Kummerová.
Cena Mestskej časti Košice – Juh
MVDr. Štefan Karahuta – za mimoriadny prínos v oblasti ochrany prírodných hodnôt a životného prostredia.

https://www.facebook.com/mckosicejuh/photos/pcb.4325399130876840/4325372050879548

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *