Konferencia materských škôl v Budapešti

„Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským na Žižkovej ulici v našej mestskej časti úzko spolupracuje už niekoľko rokov so samosprávou Mestskej časti Košice – Juh .

Medzinárodným partnerom mestskej časti je samospráva XIII. obvodu v Budapešti, ktorá každoročne organizuje Konferenciu materských škôl v Budapešti. Pozvanie na konferenciu prostredníctvom našej mestskej časti prijali už piaty krát pedagogičky MŠ na Žižkovej ulici.

Na konferencii, ktorá sa uskutočnila v dňoch 3.- 4. marca 2020  nadviazali partnerské vzťahy s inštitúciami predškolského vzdelávania v zahraničí.

Program konferencie bol naplnený aktuálnymi témami týkajúcich sa predškolského vzdelávania. Okrem prednášok sa pedagogičky zúčastnili praktických hodín v MŠ a divadelného predstavenia.

Sme radi, že partnerstvo MČ Košice – Juh so samosprávou XIII. obvodu prináša aj takéto praktické výsledky a poznatky.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *