Uvítanie detí do života

Milí rodičia, narodilo sa Vám dieťatko. S ním vstúpili do Vášho života radosť a šťastie, ale predovšetkým zodpovednosť za jeho život. Ak máte záujem o obrad uvítania dieťaťa do života, prosíme o nahlásenie na oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestskej časti Košice Juh a zaslanie vyplnenej Návratky na nižšie uvedenú mailovú alebo poštovú adresu. Uskutočnenie obradu je podmienené trvalým bydliskom v Mestskej časti Košice – Juh.

Kontakt: MÚ MČ Košice -Juh, Smetanova 4, 040 79  Košice  helena.gabzdilova@kosicejuh2.milanfrano.sk  055 720 80 36 , 37.

O najbližšom termíne Vás budeme informovať prostredníctvom web a fb stránky .