Zápisnice komisií

Zápisnice komisie finančnej

Zápisnice komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja

Zápisnice komisie sociálnej

Zápisnice komisie kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy