Prevod a prechod vlastníckych práv

______________________________________________________________________________________________________________

Zámery prenájmu a predaja majetku  
Zámery prenájmu a predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
Obchodné verejné súťaže  
Prevod a prechod vlastníckych práv  

______________________________________________________________________________________________________________

 

Prevod majetku z dôvodu hodného osobitého zreteľa - parkoviská

 

 

Archív