Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

______________________________________________________________________________________________________________

Profil verejného obstarávateľa Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006
Nadlimitné zákazky Podlimitné zákazky
Zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z.

______________________________________________________________________________________________________________

Toho času nie je vyhlásená žiadna zákazka podľa §9 ods. 9.

 

 

 

Archív