Oznam pre obyvateľov

Oznamujeme občanom, že začiatkom júla spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., Košice začala s realizáciou stavby: „Košice – Lichardova, Riznerova, Kukučínova, Rázusova, Skladná – úprava NN siete“. Predpokladané ukončenie prác je zo strany zhotoviteľa naplánované v mesiaci október 2019. V rámci realizácie prác sú povolené čiastočné uzávierky komunikácií v daných lokalitách. Z tohto dôvodu žiadame všetkých občanov, vodičov o pochopenie, trpezlivosť a rešpektovanie vyznačeného dopravného značenia počas trvania prác, ktoré sú realizované s cieľom zaistiť bezporuchové a stabilné dodávky elektriny v nasledujúcom období.

Bližšie informácie: Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *