Oznam o návštevách v ZOS

Mestská časť Košice – Juh v súlade s „COVID AUTOMATOM – verzia 4.1“ ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 440  dňa 10.8.2021 s účinnosťou od 16.8.2021

umožňuje návštevy v Zariadení opatrovateľskej služby, Mlynárska č. 1, (ďalej len „ZOS“) Košice pre osoby v režime OTP.

OTP režim:

  • osoba plne zaočkovaná,
  • osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín v prípade antigénového testu,
  • osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Osoba je povinná pred vstupom do ZOS, Košice preukázať uvedené skutočnosti predložením dokladu službu konajúcemu personálu. Doposiaľ platné pravidla zo dňa 5.7.2021 pre vstup do ZOS ostávajú v platnosti.      

                                                                                      JUDr. Jaroslav Hlinka v.r.
                                                                                              starosta

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *