Dôležité oznamy

Čistota a verejný poriadok
Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o momentálnych problémoch pri zvoze komunálneho odpadu, nakoľko prebieha zavádzanie nového softwaru váhy na SPAĽOVNI ODPADOV Košice a jeho následná skúšobná prevádzka. Ďakujeme za trpezlivosť

 

Prerušenie distribúcie médií

VSD, TEHO

VVS a.s.

 

Oznamy DPMK a.s.

 

Verejné vyhlášky

 

Územný plán