Archív výberových konaní

Posledné výberové konanie na pozíciu vedúceho Oddelenia kultúry, mládeže a športu MÚ MČ Košice – Juh bolo oznámené 04.05.2015 prostredníctvom inzercie, na úradnej tabuli a na internetovej stránke MÚ MČ Košice – Juh.

Za obdobie 06/2015 až 10/2020 sme neobsadzovali žiadnu pozíciu vedúceho oddelenia.